HUD xin bán một phần trụ sở vì áp lực thu hồi vốn
Doanh nghiệp xin bán một phần dự án và đã được Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ trương.Tìm hiểu xem có nên mua căn hộ An Gia Sky 89 không*Nên...